logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

 

Názov služby:

Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte

 

Kód služby v MetaIS

sluzba_is_49247

 

Popis služby:

Služba umožní subjektu (FO/PO) podľa žiadosť o poskytnutie konsolidovaných údajov, ktoré sú o subjekte evidované v ISVS a obsiahnuté v IS CSRU na základe výberu údajov skúmaného subjektu (FO/PO) a zvoliť si formu výstupu na portáli (zobrazenie) alebo zaslaním výpisu do elektronickej schránky subjektu.

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk