logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

 

Názov služby:

Poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte

 

Kód služby v MetaIS

sluzba_is_49250

 

Popis služby:

Služba poskytne z IS CSRU konsolidované údaje, ktoré sú o subjekte evidované v ISVS a obsiahnuté v IS CSRU podľa zadefinovaného výberu údajov skúmaného subjektu (FO/PO) a podľa formy zvoleného výstupu na portáli (zobrazenie) alebo zaslaním výpisu do elektronickej schránky subjektu.

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk