logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

 

                                   
Riadaci orgán OPIS Sprosredkovateľský orgán Európska únia
     
   

            TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

 

 

 

 

Informatizácia verejnej správy

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT) v procesoch verejnej správy. V týchto procesoch funguje on-line komunikácia:

  • v rámci inštitúcií VS (G2E – Government to Employee)
  • medzi inštitúciami VS navzájom (G2G – Government to Government)
  • medzi verejnou správou a občanmi (G2C - Government to Citizen)
  • medzi verejnou správou a podnikateľkou sférou (G2B - Government to Business)
  • medzi verejnou správou a administratívou (G2A - Government to Administration)

Podľa programového vyhlásenia vlády sa informatizáciou verejnej správy odstránia niekoľkonásobne sa opakujúce požiadavky na informácie, doklady a údaje podnikateľov. Urýchleným zavádzaním služieb eGovernmentu sa zefektívnia procesy vo všetkých oblastiach, kde dochádza k interakcii verejnej správy s občanmi alebo podnikateľskými subjektmi.

Elektronizácia verejnej správy bude výrazným prínosom pre občanov, podnikateľov, štátnu správu i samosprávu, pretože zníži neproduktívny čas strávený vybavovaním úradných záležitostí, minimalizuje chybovosť, eliminuje viacnásobnú realizáciu rovnakých úkonov. Občan i podnikateľ bude môcť vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste, prípadne priamo z domu, kancelárie, prostredníctvom svojho počítača. Údaje sa budú vyžadovať od občana iba jedenkrát. Občan alebo podnikateľ, ktorý bude disponovať zaručeným elektronickým podpisom, bude tieto procesy vybavovať prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy, ktorý bude jednotným vstupným bodom do systému. Verejná správa bude efektívnejšia, transparentnejšia, bez zbytočného papierovania vďaka postupnému prechodu k plne elektronickej forme spracovania dokumentov a komunikácie. Prirodzene sa tým znížia náklady a možnosť korupcie.

 

Informácia o projekte Dátové centrum pre eGovernment

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk