logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

 

 

O registri 

Register účtovných závierok (RÚZ) je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy a legislatívne ho upravuje § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

RÚZ je centrálne miesto ukladania a jednotné miesto zverejňovania účtovných závierok, ktoré obsahuje databázu údajov o právnických a fyzických osobách v rozsahu údajov, ktoré poskytujú účtovné závierky.

Register sa člení na časť verejnú a neverejnú.

Vo verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek.

neverejnej časti registra sú účtovné závierky účtovných jednotiek, ktoré nie sú vo verejnej časti. Sem patria najmä účtovné závierky podnikateľov- fyzických osôb a neziskových organizácií, zahraničné pobočky, organizačné zložky, ktoré nemajú povinnosť zverejňovania.

 

               

 

PODATELŇA RÚZ


Opatrenia v súvislosti s koronavírusom!
Od pondelka 28.septembra 2020 až do odvolania bude podateľňa RÚZ fungovat v obmedzenom režime.

Úradné hodiny sa obmedzujú na:
PONDELOK 8:00 - 11:00
STREDA 8:00 - 11:00


Prosime všetkých občanov SR, aby prednostne využili možností elektronického a telefonického kontaktu pri vybavovaní svojich žiadostí!

 

Tel. kontakt DataCentrum:

0905 456 949

Tel. kontakt klientské  centrum, Tomášikova 46

0800 222 222

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov Data Centra upozorňujeme občanov, že pri osobnom kontakte sú povinní dodržiavat' všetky hygienické nariadenia !!!

 

              

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk