logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

 

Zmena v spôsobe a obsahu predkladania Výkazu o dani z nehnuteľností od 1.1.2017

V zmysle  § 1, bod (2) Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015602/2016-726 (ďalej ako „Opatrenie“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností,  sa Výkaz o dani z nehnuteľností (ďalej ako „Výkaz DzN“) s účinnosťou od 1. 1. 2017 doručuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM).

Poučenie k vyplneniu

Údaje sa predkladajú v rozsahu tlačiva „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe Opatrenia. Vysvetlivky k obsahu jednotlivých častí Výkazu DzN sú uvedené v Poučení k predkladaniu a vypĺňaniu údajov vo Výkaze o dani z nehnuteľností (ďalej ako „Poučenie“) zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi ako príspevok       č. 37 z 19. decembra 2016.

Výkaz o DzN sa prvý krát predkladá prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu v časti RISSAM.výkazy (ďalej ako „Aplikácia“) s údajmi o dani z nehnuteľností za rok 2016 a so sadzbami daní z nehnuteľností pre zdaňovacie obdobie roku 2017.  Nahratím a predložením výkazu do aplikácie si správca dane spĺňa povinnosť podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. Papierová forma výkazu sa na adresu DataCentra nezasiela.

Prístup do RIS.SAM

Aplikácia je dostupná prostredníctvom existujúcej komunikačno-technologickej infraštruktúry DataCentra (KTI), ktorá je využívaná pre spracovanie a predkladanie účtovných a finančných výkazov. Pre obce a mestá, ktoré nemajú zriadenú alebo funkčnú dedikovanú linku do KTI (špeciálne pripojenie), je možné využiť dočasný režim prístupu cez www.rissam.sk.

Výkaz DzN môže predkladať používateľ Aplikácie po prihlásení sa menom a heslom, ktoré prideľuje DataCentrum. Pre oba spôsoby prístupu je meno a heslo totožné. Bližšie informácie o prístupe do Aplikácie sú uvedené v Poučení – ČASŤ 4.

Spracovanie Výkazu DzN

Po prihlásení sa do Aplikácie je potrebné zvoliť sekciu „Daň z nehnuteľností“. Výkaz je možné importovať prostredníctvom CSV súboru ako vygenerovaný výstup z informačného systému na evidenciu a správu dane z nehnuteľností (ak podporuje dodávateľ Vášho informačného systému) alebo manuálne priamo zadaním údajov v rozhraní Aplikácie. Popis postupu naplnenia údajov a predloženia výkazu je k dispozícii po prihlásení sa do úvodnej obrazovky Aplikácie s výberom modulov v časti „Dokumenty“.

Súbory na stiahnutie

1.       Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015602/2016-726 -  opatrenie

2.       VZOR výkazu o dani z nehnuteľností - Príloha k opatreniu č. MF/015062/2016-726 - priloha_opatrenia

3.       Poučenie k predkladaniu a vypĺňaniu údajov vo Výkaze o dani z nehnuteľností zo dňa 19. decembra 2016 -  priloha_oznamenia

 

   
   

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk