logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

 

   
Názov organizácie: 
 
 
 

DataCentrum

IČO:   00151564
DIČ:   2020845079   
 
Sídlo organizácie:  Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
 
DataCentrum osvedčuje právo konať na základe rozhodnutia ministra financií č. 20/1995 zo dňa 12.12.1995 a na základe zriaďovacej listiny č.5270/1995- skr.  z 12.12.1995 je rozpočtovou organizáciou. 
 
   
Telefón: 02 / 59 278 111
Fax: 02 / 52 926 870
E-mail: sekretariat@datacentrum.sk
   
CPU telefón: 0850 123 344
E-mail: cpu@datacentrum.sk
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 


Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk