logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010


Zverejnené dňa Typ Názov dokumentu

19. 11. 2013

pdf icon

69 - 2004 Dodatok 1 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

58 - 2004 Dodatok 1 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

57 - 2007 Dodatok 7 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

56 - 2005 Dodatok 3 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

53 - 2009 Dodatok 7 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

53 - 2007 Dodatok 6 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

50 - 2009 Dodatok 9 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

50 - 2009 Dodatok 9 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

49 - 2009 Dodatok 8 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

48 - 2003 Dodatok 1 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

46 - 2006 Dodatok 4 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

44 - 2005 Dodatok 2 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

41 - 2008 Dodatok 7 Stiahnuť

19. 11. 2013

pdf icon

39 - 2004 Dodatok 1 Stiahnuť

 

                             

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo