logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

Spracovateľské činnosti


Zverejnené dňa Typ Názov dokumentu

 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Riadenie prístupu do priestorov DataCentra Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Komunikačno-technologická infraštruktúra Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Verejné obstarávanie Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Monitorovanie priestorov DataCentra Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Vybavovanie žiadostí RÚZ Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Vedenie účtovnej agendy Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Správa a prevádzka ŠKRS Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Riešenie sťažností Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Riešenie petícií Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Oznamovanie protispoločenskej činnosti Stiahnuť
 • 23. 05. 2018
 • pdf icon
 • Evidencia pracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov Stiahnuť

 

oopis.gov.sk      nsrr.sk          informatizacia.sk       europa.eu        sk_eu2016