logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

 

Názov služby:

Poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom Informačného systému CSRU

 

Kód služby v MetaIS

sluzba_is_49258

 

Popis služby:

Inštitúcia verejnej správy získa z IS CSRU elektronický výstup vo forme výpisu o kontrole vnútorných pravidiel referencovaných údajov voči referenčným údajom podľa definovaných pravidiel, a to výpis stotožnených referenčných údajov a výpis nesúladov s uvedením chybového kódu a označením dôvodu nesúladu, vrátane duplicít v režime asistovaného potvrdzovania navrhnutého stotožnenia.

 

                             

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo