logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Späť

 

Názov služby:

Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte

 

Kód služby v MetaIS

sluzba_is_49247

 

Popis služby:

Služba umožní subjektu (FO/PO) podľa žiadosť o poskytnutie konsolidovaných údajov, ktoré sú o subjekte evidované v ISVS a obsiahnuté v IS CSRU na základe výberu údajov skúmaného subjektu (FO/PO) a zvoliť si formu výstupu na portáli (zobrazenie) alebo zaslaním výpisu do elektronickej schránky subjektu.

 

 

                             

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo