MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D2CEF8.0AE7F270" Tento dokument je jednosúborová webová stránka, nazývaná tiež webový archív. Ak sa zobrazuje toto hlásenie, váš prehľadávač alebo editor nepodporuje súbory webových archívov. Prevezmite prehľadávač, ktorý podporuje webové archívy, napríklad program Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01D2CEF8.0AE7F270 Content-Location: file:///C:/8C69C657/Fakturyzatovary,sluzbyaprace2017.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250" <body> <p>Táto stránka používa rámy, ale prehľadávač ich nepodporuje.</p> </body> ------=_NextPart_01D2CEF8.0AE7F270 Content-Location: file:///C:/8C69C657/Fakturyzatovary,sluzbyaprace2017.files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="windows-1250" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:238; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normálna; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:238; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; white-space:normal;} .xl66 {mso-style-parent:style0; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal;} .xl67 {mso-style-parent:style0; text-align:center; white-space:normal;} .xl68 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.00\\ _€"; white-space:normal;} .xl69 {mso-style-parent:style0; text-align:left; white-space:normal;} .xl70 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl71 {mso-style-parent:style0; border:.5pt solid windowtext;} .xl72 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"Short Date"; border:.5pt solid windowtext;} .xl73 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border:.5pt solid windowtext;} .xl74 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border:.5pt solid windowtext;} .xl75 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\@"; text-align:center; border:.5pt solid windowtext;} .xl76 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\@"; text-align:center; border:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl77 {mso-style-parent:style0; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\@"; text-align:center; border:.5pt solid windowtext;} .xl78 {mso-style-parent:style0; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"Short Time"; text-align:center; border:.5pt solid windowtext;} .xl79 {mso-style-parent:style0; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; border:.5pt solid windowtext;} .xl80 {mso-style-parent:style0; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border:.5pt solid windowtext;} .xl81 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"Short Date"; text-align:center; border:.5pt solid windowtext;} .xl82 {mso-style-parent:style0; text-align:right; border:.5pt solid windowtext;} .xl83 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl84 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl85 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl86 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl87 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:1.0pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl88 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl89 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl90 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.00\\ _€"; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl91 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.00\\ _€"; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFFF; mso-pattern:black none; white-space:normal;} ------=_NextPart_01D2CEF8.0AE7F270 Content-Location: file:///C:/8C69C657/Fakturyzatovary,sluzbyaprace2017.files/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
 Faktúry   Hárok1 
------=_NextPart_01D2CEF8.0AE7F270 Content-Location: file:///C:/8C69C657/Fakturyzatovary,sluzbyaprace2017.files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
Číslo  faktúry Dátum doruč= enia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa Popis fakt= urovaného plnenia Hodnota fak= túrovaného plnenia s DPH  v € Číslo zmlu= vy Číslo objedn= ávky
Obchodný názov Adresa IČO
16110 13.01.2017 SIT CONSULTING, a. s.                                                           =                                                                        Mlynské Nivy 54, Bratislava                                                                   =        44219342 paušalné odmeny-serv.sl.                                                  =                            11040,00 DC/46/2013  
201= 6057 11.01.2017 Kominárstvo, s.r.o.                                                                   =                                                                  Pod násypom 1= 2, Bratislava                                                                  =          44998074 kontrola komínov+správa                                                   =                            25,00   4200001863
A-D= -17-0096      02.01.2017 FIRST.Org Inc= .                                                                         =                                                                 P. O. Box 118= 7, Morrisville, US                                                             =                           poplatok za č= lenské 2017                                                 =                             1897,35                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        4200001980
127= 72 03.01.2017 Acunetix, Ltd=                                                                            =                                                                Level 6, Port= omaso Business Tower, St Julians, Malta, MT                                                              Licencia pre = SW Acunetic                                                 =                             1598,40                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        4200001994
101= 4661 02.01.2017 A E C Akciová spoločnosť                                                        =                                                                        Purkyňova 284= 5/101, B R N O, CZ                                                         =              26236176 Licencia pre = softver Ness                                                  =                           1589,84                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        4200002009
201= 70124/3709    25.01.2017 Hex-Rays SA                                                                          =                                                                   Boulevard de = la Sauveniére 30, Liége, BE                                               =                                licencia pre softv.IDA Pr                                                    =                         813,60                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        4200002035
750= 0637 17.01.2017 ESCAL Institu= te of Advanced Technologies                                              =                                                                  8120 Woodmont= Avenue, Suite 310, Bethesda, Maryland, MD 20814, US<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>                                                     bezpečn.škole= nie SANS                                                   =                              6774,00                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        4200002037
750= 0667 17.01.2017 ESCAL Institu= te of Advanced Technologies                                              =                                                                  8120 Woodmont= Avenue, Suite 310, Bethesda, Maryland, MD 20814, US<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>                                                     bezpečn.škole= nie SANS                                                   =                              6774,00                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        4200002037
750= 0687 17.01.2017 ESCAL Institu= te of Advanced Technologies                                              =                                                                  8120 Woodmont= Avenue, Suite 310, Bethesda, Maryland, MD 20814, US<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>                                                     bezpečn.škole= nie SANS                                                   =                              6774,00                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        4200002037
750= 0692 17.01.2017 ESCAL Institu= te of Advanced Technologies                                              =                                                                  8120 Woodmont= Avenue, Suite 310, Bethesda, Maryland, MD 20814, US<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>                                                     špeciáliz.bez= p.školenie S   =                                               =                            13548,00                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        4200002038
171= 101012 23.01.2017 CWS -boco Slo= vensko, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045 prenájom roho= ží+vôňa WC 137,52 DC/35/2015  
538= 5004604 24.01.2017 Orange Sloven= sko a.s. Prievozská 6/= A, Bratislava 35697270 GSM hovory 1/= 2017 1423,63 32/DC/2011  
711= 0000018 26.01.2017 E M M, spol. = s r.o. Sekurisova 16, Bratislava 42 17316260 Aktualizácia = PaR dokument 37830,00 DC/17/2013  
116= 203286 26.01.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 35850370 vodné a stočné 12/2016 93,62 rozhodnutie Ú= RSO  
793= 061040 13.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 hlasové služb= y 15,89 29/2003  
100= 0000017 03.02.2017 M-Security Se= rvice, spol. s r.o. SBS Pri hrádzi 9, Bratislava 2 35808934 strážna služb= a 1/2017 8015,81 23/2004/DC  
201= 7001 01.02.2017 VALA CLEAN s.= r.o. Rudohorská 33= , Banská Bystrica 36782874 čistiace prác= e v APB 1/20 3240,00 DC/68/2015  
170= 1035001 03.02.2017 Jozef DOLINSK= Ý Revúcka 5, Br= atislava 2 32109423 paušálny poplatok-výťahy 50,18 35/2005  
7268= 002317 03.02.2017 PosAm Bratisl= ava, spol. s r. o. Bajkalská 28, Bratislava 3 31365078 pauš.službRIS= ,Centr.KTI a 175034,40 46/DC/2010 dod.10/DC/2012  
170= 08 06.02.2017 SIT CONSULTIN= G, a. s. Mlynské Nivy = 54, Bratislava 44219342 paušál.odm.-r= rozv.komun.t 11040,00 DC/46/2013  
201= 7/010 03.02.2017 CERIM SK, spo= l. s r.o. Poštová 36, Bernolákovo 47209763 výkon zdrav.s= lužby za jan 61,80 DC/42/2014  
201= 7/011 03.02.2017 CERIM SK, spo= l. s r.o. Poštová 36, Bernolákovo 47209763 služby BOZP a= OPP 1./2017 216,00 DC/23/2014  
341= 7006046 07.02.2017 Magistrát HM = SR odd. miestnych daní a popl. Blagoevova 9, Bratislava 55 603481 odvoz KO za 1= ./2017 298,62 miestny popla= tok  
379= 3066066 07.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 popl. KTI/FDS= L za január 254065,14 29/2003  
779= 3084604 07.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 popl. VVN MF = SR 1./2017 9271,13 50/2005/DC  
517= 105440 07.02.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/= 17, Poprad 36500968 vodné,stočné = v ŠKRS 316,45 rozhodnutie Ú= RSO  
201= 7_005 07.02.2017 Caendra INC s= ede secondaria in Ital Via Matterucc= i 36/38, Pisa, IT   počítač.kurz = MASPT 1199,00   4200002053
711= 0000050 09.02.2017 E M M, spol. = s r.o. Sekurisova 16, Bratislava 42 17316260 Maintenance p= re 101 licen 747,60 DC/17/2013  
711= 0000049 09.02.2017 E M M, spol. = s r.o. Sekurisova 16, Bratislava 42 17316260 maintenan.pre 73lic.manag 35040,00 DC/17/2013  
411= 7003363 09.02.2017 BENESTRA Slov= akia, s.r.o. Einsteinova 2= 4, Bratislava 35795662 koncov.zariad= enie prenájo 64444,80 0362007BAOG  
711= 0000048 09.02.2017 E M M, spol. = s r.o. Sekurisova 16, Bratislava 42 17316260 maintenan.pre= 34lic Assur 8131,20 DC/14/2013  
979= 3054302 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 KTR 1/2017 93877,38 29/2003  
979= 3055992 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 KTI/FS 1/2017= 8485,58 29/2003  
179= 3055969 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 DR SR 167436,42 29/2003  
779= 3054775 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 hlasové služb= y VVN 2895,10 50/2005/DC  
679= 3055706 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 CR SR 412013,60 29/2003  
779= 3029195 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 BBSK 1526,33 29/2003  
479= 3136548 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 TN SK 744,00 29/2003  
479= 3106626 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 VUC ZA 737,01 29/2003  
179= 3055172 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 EIS 8208,95 29/2003  
279= 3055982 09.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 CÚ MF SR 4569,95 29/2003  
OF0= 044/17 09.02.2017 MEGAS trade, = s. r. o. Slavkovská 29, Kežmarok 36499447 fa za služby = práčovne 66,74   4200001859
341= 2504489 10.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 tel.popl. za = 1./2017 480,05 29/2003  
279= 3066098 14.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 popl. KTI /PR= A 319,09 29/2003  
579= 3104201 13.02.2017 Slovak Teleko= m, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 hlasové služb= y 1440,00 29/2003  
900= 1000102 13.02.2017 Slovenská poš= ta, a.s., Partizánska c= esta 9, Banská Bystrica 1 36631124 poštový úver = 1./2017 662,45 poštavé sadzb= y  
650= 0213 09.01.2017 Hewlett-Packa= rd Enterprise Slovakia Galvaniho 7,<= /td> 50438336 servis.služby= DC-BILL 351000,00 DC/360/2015  
726= 8003217 20.02.2017 PosAm Bratisl= ava, spol. s r. o. Bajkalská 28, Bratislava 3 31365078 sužby pre RIS súvislosti 5120,39 46/DC/2010   
170= 2035101 13.02.2017 Jozef DOLINSK= Ý Revúcka 5, Br= atislava 2 32109423 Odstránenie nedostatkov 240,00 35/2005 4200001962
317= 0102000 10.02.2017 SK - NIC, a.s= . Borská 6, Bra= tislava 35698446 popl.za domeny pokl.,fin. 36,00  DC/20/2003  4200002001
170= 09247 19.01.2017 RIPE NCC Singel 258, Amsterdam, NL   1x ročné člen= stvo 1356,29   4200002032
201= 7001 20.01.2017 JURsat Rudolf= Jurdik Ľubická cesta= 45, Kežmarok 11948051 nastavenie a naladenie pr 120,00   4200002036
220= 17006 01.02.2017 MeMo Consulti= ng Slovakia, s. r. o. Drieňová 34, Bratislava 46509224 vypracovanie = hlás.o zneči 96,00   4200002041
171= 101012 23.01.2017 CWS -boco Slo= vensko, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045 toaletný papi= er 1/217 224,64 DC/56/2015  4200002043
201= 7004167 30.01.2017 Profesia, spo= l. s r.o. Pribinova 25, Bratislava 35800861 zverejnenie prac.ponuky 141,60   4200002044
150= 04638 13.02.2017 SPEDOS Sloven= sko spol. s r. o. Kamenná 2827/= 4, Žilina 31708587 oprava automat.pos.dverí 191,04   4200002046
201= 70214 31.01.2017 NADOSAH, spol= . s r.o. Weberova 6967= /2, Prešov 45329753 ZSC letenky L= ondýn a späť 938,00   4200002047
717= 900706 01.02.2017 THS Kežmarok,= s r.o. Garbiarska 19, Kežmarok 17081815 HAKL MK1-135,= preprav. 119,80   4200002049
106= 515930 03.02.2017 PIRIFORM SOFT= WARE LIMITED ONE EUSTON SQUARE 40 MELTON STR= EET, LONDON, GB   licencia pre = SW Recuva 19,95   4200002052
172= 1000021 09.02.2017 Autoservis S&= amp;S spol. s r.o., Pankúchova 22, Bratislava 35805382 oprava BA-607= LJ 132,14   4200002054
172= 1000020 08.02.2017 Autoservis S&= amp;S spol. s r.o., Pankúchova 22, Bratislava 35805382 oprava AUS VW= Passat 166,90   4200002055
201= 70299 08.02.2017 NADOSAH, spol= . s r.o. Weberova 6967= /2, Prešov 45329753 letenky Bpt.-= Malta a späť 1230,00   4200002056
427= 83 21.02.2017 INsig2 Ltd. Buzinska cest= a 58, Zagreb, HR   Obn licen.i EnCase2017-20 1620,17   4200002065
Z17= 950503 09.02.2017 Verlag Dashöf= er, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarsk= a 13, Bratislava 35730129 predpl.na onl= ine knižnica 780,61   4200002066
170= 0024 16.02.2017 Marián Malatí= n ul. S N P 65, Hranovnica 35412445 odb.prehliad.= plyn.zariade 359,53   4200002042
201= 70262 20.02.2017 EXE, a. s. Slávičie údol= ie 6, Bratislava 1 17321450 Azure Subscri= ption 90,00   4200002051
316= 1201384 20.03.2017 SK - NIC, a.s= . Borská 6, Bra= tislava 35698446 popl.za domény uva.sk,fin 262,68 DC/20/2003  4200001960
600= 4458 17.02.2017 Hewlett-Packa= rd Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, Bratislava 2 35785306 služba na podp.prev.ArchS 186854,40  HPS 638/2004 a následných dodatkov 4200002028
317= 0201946 09.03.2017 SK-NIC, a.s.<= /td> Borská 6, Bra= tislava 35698446 popl.za domén= u ktidc 12,00  DC/20/2003  4200002033
791= 000023 21.02.2017 DICIT spol. s= r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 Výmena ventil= átora vonk.j 1581,12  DC/32/2016  4200002034
170= 0053 09.03.2017 Energoplyn, s= . r. o. Nobelova 34, Bratislava 35792965 revízia DUP v= kotolni a R 127,20   4200002039
12.= 02.2017 03.03.2017 Jaroslav Janí= k - kominár Gattingerova = 4631/3, Poprad 35112280 kontrola a či= stenie komín 36,00   4200002040
201= 70293 06.03.2017 EXE, a. s. Slávičie údol= ie 6, Bratislava 1 17321450 Upprade Syman= tec EP 2400,00   4200002061
171= 104309 20.02.2017 CWS -boco Slo= vensko, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045 toaletný papi= er 224,64 DC/56/2015  4200002062
201= 70139 03.03.2017 TECPROM-TRIFI= T, spol. s r.o. Trnavská cest= a 84, Bratislava 34099662 licencia a 1r= očná podpora 5460,00   4200002063
201= 70140 03.03.2017 TECPROM-TRIFI= T, spol. s r.o. Trnavská cest= a 84, Bratislava 34099662 oprava a údrž= ba notebook 288,00   4200002067
27/= 2017 09.03.2017 RYBA LUBOŠ - = požiarny technik Budatínska 11, Bratislava 34887776 kontrola hasiac.prístrojo 135,91   4200002068
PUZ= 0000350 14.03.2017 UAB NRD CS Gyneju g. 16, Vilnius, LT   softv.balík-o= bnová licenc 2642,13   4200002071
791= 000126 22.02.2017 EMM Internati= onal, spol. s r. o. Sekurisova 16, Bratislava 35706503 rozš.exist li= cencií preVi 20150,00 .Z201744414_z=   4200002072
172= 1000049 17.03.2017 Autoservis S&= amp;S spol. s r.o., Pankúchova 22, Bratislava 35805382 Oprava BA170L= H 394,27   4200002078
201= 70416 21.03.2017 Vizitki.sk Zd= enko Vaščák Švábska 52, P= rešov 44008236 vizitky 47,00   4200002084
121= 70254 20.03.2017 Tempest, a. s= ., GBC IV Galvaniho 17/= B, Bratislava 2 31326650 blade server = typ 9 188545,61 DC/51/2016, DC/06/2016  4200002085
217= 2004334 23.03.2017 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 Papier kopíro= vací Maestro 711,00   4200002086
770= 153603 22.03.2017 Edenred Slova= kia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695 stravné pouká= žky 6000ks 22455,36 1-600/94/96  4200002087
317= 0225 27.03.2017 BATAX, spol. = s r. o. , Rovinka 34<= /td> 31450342 motorová naft= a 938,82 DC/44/2016 4200002088
2171107769 30.03.2017 Webglobe - Ye= gon, s.r.o. Stará Prievoz= ská 2, Bratislava 36306444 popl.za deménu-register 23,88   4200002059
3170302206 06.04.2017 SK-NIC, a.s.<= /td> Borská 6, Bra= tislava 35698446 popl.za doménu cedis.sk,i 24,00 DC/20/2003 zo= dňa 06.06.2003  4200002060
16/= 2017 04.04.2017 Miroslav Kraj= čík Voltova spoločno Račianska 57, Bratislava 34464883 odb.prehliaka= a skúška  6600,00   4200002076
2172004862 04.04.2017 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 nákup kancelá= rského mater 1661,86   4200002077
171108197 27.03.2017 CWS -boco Slo= vensko, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045 toaletný papi= er 224,64  DC/56/2015 zo dňa 01.12.2015  4200002083
7598378 28.03.2017 Orange Sloven= sko a.s. Prievozská 6/= A, Bratislava 35697270 Sony Xperia,L= G K8 138,60 32/DC/2011 zo= dňa 15.12.2011 4200002089
6861131090 06.04.2017 MESSER Tatrag= as spol. s r. o. Chalupkova 9, Bratislava 685852 výmena 2ks oc= eľ.fliaš 157,56 DC/1/2017; ABO-164566/1/2017 4200002090
20170331 31.03.2017 Ing. Františe= k Soviš, CSc. znalec, ev. č. 913190 Saratovská 17, Bratislava   zhot.zna.posu= dku výp.tech 260,00   4200002092
217060111 11.04.2017 LION CAR, spo= l. s r.o. nám. Ľ. Štúra= 31, Banská Bystrica 36053961 servisná preh= l. AUS 475,16   4200002093
20170808 05.04.2017 NADOSAH, spol= . s r.o. Weberova 6967= /2, Prešov 45329753 letenky Viedeň-Tallin-Var 351,00   4200002095
3850800006 06.04.2017 NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava 35739487 vetnílátor stojan.,kanvice 384,85   4200002096
201730017 07.04.2017 ZONER , spol.= s r.o. Jaskový rad 5, Bratislava 35770929 poplatok za S= SL certif.Ge 563,24   4200002097
F01= -2017-9000063 13.04.2017 DICIT spol. s= r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 dobudov.busba= r.krabíc 224294,40  DC/32/2016  4200002057
121= 70276 18.04.2017 Tempest, a. s= ., GBC IV Galvaniho 17/= B, Bratislava 2 31326650 podpora sieť.= infr. ARDAL 12893,87  1/2004/120 a následných dodatkov 4200002069
791= 000065 24.04.2017 DICIT spol. s= r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 opr.bezpečn.s= ystémov DC 5388,77  DC/32/2016  4200002079
F01= -2017-91-0068 24.04.2017 DICIT spol. s= r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 vyčist.nádrže= motor gener 3024,00  DC/32/2016  4200002081
791= 000067 24.04.2017 DICIT spol. s= r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 izolácia potr. klimat.jed 4320,00 DC/32/2016  4200002082
171= 111380A 24.04.2017 CWS -boco Slo= vensko, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045 toaletný papi= er 224,64 DC/56/2015  4200002098
1_E= K_2017 12.04.2017 Slovenská šta= tistická a demografick SŠDS Miletičova 3, Bratislava 178764 EKOMSTAT2017 účast.popl. 1200,00   4200002109
201= 71001 25.04.2017 NADOSAH, spol= . s r.o. Weberova 6967= /2, Prešov 45329753 letenky VIE-A= msterdam a s 173,50   4200002110
192= 2091507 26.04.2017 Orange Sloven= sko a.s. Prievozská 6/= A, Bratislava 35697270 mob.telef.Hua= wei P9, 2ks 90,00 32/DC/2011  4200002111
201= 71019 26.04.2017 NADOSAH, spol= . s r.o. Weberova 6967= /2, Prešov 45329753 leltenky Vied= en-Ateny a s 244,00   4200002113
791= 000066 24.04.2017 DICIT spol. s= r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 opr.detekcie zaplav.na DC 1765,44 DC/32/2016  4200002050
121= 70463 28.04.2017 Tempest, a. s= ., GBC IV Galvaniho 17/= B, Bratislava 2 31326650 podp.infraštr= .3/2017 man. 69858,26 1/2004/120 a následných dodatkov 4200002070
121= 70291 28.04.2017 Tempest, a. s= ., GBC IV Galvaniho 17/= B, Bratislava 2 31326650 podp.infraštr= .2/2017,man. 56641,84  1/2004/120 a následných dodatkov 4200002070
600= 4847 24.04.2017 Enterprise Se= rvices Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 7, Bratislava 35785306 služby-podp.s= oftver.produ 164910,00 HPS 638/2004 = v znení aktuálnych dodatkov 4200002094
401= 700493 25.04.2017 ŠTOR CAD-GRAI= TEC s. r. o. Mlynské Nivy = 71, Bratislava 35805781 Softv.podp.Au= toCAD 220,80   4200002099
201= 7048 02.05.2017 DERAT , s. r.= o. Ivan Farkaš Pernek 315, P= ernek 45459983 deratizácia v= ŠKRS T.Lomnica 72,00   4200002100
048= /17 05.05.2017 HighClean s. = r. o. Budatínska 49, Bratislava 46270060 umývanie okie= n a preskl.p 4590,00   4200002105
201= 77597745 26.04.2017 ESCAL Institu= te of Advanced Technologies 8120 Woodmont= Avenue, Suite 310, Bethesda, Maryland, MD 20814, US<= /span>   Seminár špeci= alizovaý 6774,00   4200002112
170= 5035101 27.04.2017 Jozef DOLINSK= Ý Revúcka 5, Br= atislava 2 32109423 výmena dvern.= spínača 5.p 48,00  35/2005 4200002117
201= 71042 02.05.2017 NADOSAH, spol= . s r.o. Weberova 6967= /2, Prešov 45329753 letenky BTS-S= TN a späť 267,00   4200002119
820= 170736 12.05.2017 KANAL M.P.S.,= spol. s r.o. Šamorínska 39= , Senec 35710357 Odstránenie havar.stavu 2178,24   4200002120
172= 1000121 05.05.2017 Autoservis S&= amp;S spol. s r.o., Pankúchova 22, Bratislava 35805382 údržba BA142S= R 413,44   4200002121
201= 71075 03.05.2017 NADOSAH, spol= . s r.o. Weberova 6967= /2, Prešov 45329753 letenka Viede= ň-Tallin a s 387,00   4200002122
Z17= 951802 04.05.2017 Verlag Dashöf= er, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarsk= a 13, Bratislava 35730129 predpl.nový zákonník  165,00   4200002123
------=_NextPart_01D2CEF8.0AE7F270 Content-Location: file:///C:/8C69C657/Fakturyzatovary,sluzbyaprace2017.files/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
37/DC/2012                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= DC/24/2014                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= DC/25/2014                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= DC/24/2014                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= DC/24/2014                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= 37/DC/2011                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
= 6/DC/2013                                              =                                                                            =                                                                            =                                              
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
= 29/2003                                              =                                                                            =                                                                            =                                                
= 36/DC/2011                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= 37/DC/2012                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= DC/31/2015                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= 39/DC/2011                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= TARIFA SP                                              =                                                                            =                                                                            =                                              
= 0091/2014/V                                              =                                                                            =                                                                            =                                            
= 41/DC/2007                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= ZZ20141809/RD1                                              =                                                                            =                                                                            =                                         
= ZZ20141809/RD1                                              =                                                                            =                                                                            =                                         
= DC/51/2014                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= DC/51/2014                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= 6/DC/2013                                              =                                                                            =                                                                            =                                              
= ZZ20040126/RD/01                                              =                                                                            =                                                                            =                                       
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
= 36/DC/2011                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= DC/49/2015                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= DC/46/2013                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= 35/2005                                              =                                                                            =                                                                            =                                                
= DC/41/2013                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
= DC/24/2015                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= ZT20141809/RD1/                                              =                                                                            =                                                                            =                                        
= DC/51/2014                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
= ZZ20040126/RD/01                                              =                                                                            =                                                                            =                                       
= 6/DC/2013                                              =                                                                            =                                                                            =                                              
= 23/2014/DC                                              =                                                                            =                                                                            =                                             
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
=                                               =                                                                            =                                                                            =                                                       
------=_NextPart_01D2CEF8.0AE7F270 Content-Location: file:///C:/8C69C657/Fakturyzatovary,sluzbyaprace2017.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01D2CEF8.0AE7F270--