MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D2CFCD.2D9FAC10" Tento dokument je jednosúborová webová stránka, nazývaná tiež webový archív. Ak sa zobrazuje toto hlásenie, váš prehľadávač alebo editor nepodporuje súbory webových archívov. Prevezmite prehľadávač, ktorý podporuje webové archívy, napríklad program Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01D2CFCD.2D9FAC10 Content-Location: file:///C:/0869C657/Objednavkytovarov,sluziebaprac2017.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250" <body> <p>Táto stránka používa rámy, ale prehľadávač ich nepodporuje.</p> </body> ------=_NextPart_01D2CFCD.2D9FAC10 Content-Location: file:///C:/0869C657/Objednavkytovarov,sluziebaprac2017.files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="windows-1250" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:238; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normálna; mso-style-id:0;} .font8 {color:red; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:238; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; white-space:normal;} .xl66 {mso-style-parent:style0; text-align:center; white-space:normal;} .xl67 {mso-style-parent:style0; font-size:9.0pt; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; white-space:normal;} .xl68 {mso-style-parent:style0; font-size:9.0pt; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; vertical-align:middle; white-space:normal;} .xl69 {mso-style-parent:style0; font-size:9.0pt; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; white-space:normal;} .xl70 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; white-space:normal;} .xl71 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Standard; text-align:left; white-space:normal;} .xl72 {mso-style-parent:style0; text-align:center;} .xl73 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl74 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:Standard; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl75 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl76 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"Short Date"; text-align:center; border:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl77 {mso-style-parent:style0; border:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl78 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:right; border:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl79 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:right; white-space:normal;} .xl80 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:right;} .xl81 {mso-style-parent:style0; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; border:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} .xl82 {mso-style-parent:style0; font-size:9.0pt; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl83 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl84 {mso-style-parent:style0; font-size:9.0pt; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl85 {mso-style-parent:style0; font-size:9.0pt; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl86 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl87 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:1.0pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl88 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl89 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; text-align:center; vertical-align:middle; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl90 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl91 {mso-style-parent:style0; font-size:9.0pt; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:Fixed; text-align:right; vertical-align:middle; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} .xl92 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:238; mso-number-format:Fixed; text-align:right; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; background:#CCFFCC; mso-pattern:black none; white-space:normal;} ------=_NextPart_01D2CFCD.2D9FAC10 Content-Location: file:///C:/0869C657/Objednavkytovarov,sluziebaprac2017.files/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
 Objednávky 
------=_NextPart_01D2CFCD.2D9FAC10 Content-Location: file:///C:/0869C657/Objednavkytovarov,sluziebaprac2017.files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
Číslo objednávky Dátum vyhoto= venia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa  Popis  objednaného plnenia Predpokladaná hodnota objednaného plnenia s DPH Identifiká= cia zmluvy Objednávku podpísal                    (meno, funkcia)
Názov Sídlo IČO
4200002032 13.01.2= 017 RIPE N= CC                                              =                                                                            =                       Singel= 258, Amsterdam, NL                                              =                                                (LIR)= 1x ročné členstvo (Annual fee)                                              =                    1708,00                                              =                                                                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Pa= trik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002033 13.01.2017 SK-NIC, a.s.                                              =                                                                            =                   Borská 6, Bratislava                                              =                                    35698446 Prevádzka domény                                              =                                        12,00                                              =                                                   Zmluva DC/20/2003 zo dňa 06.06.2003                                              =                                                                            =                                                                            =                     Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002034 13.01.2017 DICIT spol. s r. o.                                              =                                                                            =            Sekurisova 16, Bratislava                                              =                               43953794 Výmena ventilátorov na vonkajších jednotkách chladenia Uniflair                                      1581,12                                              =                                                 Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.9.2016                                              =                                                                            =                                                                            =                      Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002035 13.01.2017 Hex-Rays SA                                              =                                                                            =                    Boulevard de la Sauveniére 30, Liége, BE                                              =                                 2x Licencia pre softvér IDA Pro                                              =                         813,60                                              =                                                                                                =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002036 17.01.2017 JURsat Rudolf Jurdik                                              =                                                                            =           Ľubická cesta 45, Kežmarok                                              =                              11948051 nastavenie a naladenie programov na satelitných prijímačoch v ŠKRS DC vTatranskej Lomnici            120,00                                              =                                                                                                =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002037 17.01.2017 ESCAL Institute of Advanced Technologies                                              =                                                                  8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, Maryland, MD 20814, US                                                     Špecializované bezpečnostné školenie SANS pre potreby zabezpečeniavládneho cloudu - 3 x účastnícky p 20322,00                                              =                                                                                              =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002038 17.01.2017 ESCAL Institute of Advanced Technologies                                              =                                                                  8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, Maryland, MD 20814, US                                                     Špecializovné bezpečnostné školenia SANS pre potrevy ohodnocovaniazraniteľnosti IS - 2 x účastnícky  13548,00                                              =                                                                                              =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002039 23.01.2017 Energoplyn, s. r. o.                                              =                                                                            =           Nobelova 34, Bratislava                                              =                                 35792965 revízia detektorov úníku spáliteľných plynov                                              =            127,20                                              =                                                                                                =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002040 23.01.2017 Jaroslav Janík - kominár                                              =                                                                            =       Gattingerova 4631/3, Poprad                                              =                             35112280 čistenie a kontrola komína ŠKRS DC v Tatranskej Lomnici                                             <= /span> 36,00                                              =                                                                                                 =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002041 23.01.2017 MeMo Consulting Slovakia, s. r. o.                                              =                                                                        Drieňová 34, Bratislava                                              =                                 46509224 Vypracovanie hlásení o znečisťovaní ovzdušia za rok 2016                                             96,00                                              =                                                                                                 =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002042 24.01.2017 Marián Malatín                                              =                                                                            =                 ul. S N P 65, Hranovnica                                              =                                35412445 Servis a OPOS plynového zariadenia podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. v ŠKRSDC v Tatranskej Lomnici       359,53                                              =                                                                                                =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002044 24.01.2017 Profesia, spol. s r.o.                                              =                                                                            =         Pribinova 25, Bratislava                                              =                                35800861 Inzercia voľného pracovného miesta                                              =                      70,80                                              =                                                                                                 =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002045 24.01.2017 Profesia, spol. s r.o.                                              =                                                                            =         Pribinova 25, Bratislava                                              =                                35800861 Inzercia voľného pracovného miesta                                              =                      70,80                                              =                                                                                                 =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002046 26.01.2017 SPEDOS Slovensko spol. s r. o.                                              =                                                                           <= /span> Kamenná 2827/4, Žilina                                              =                                  31708587 oprava automatických posuvných dverí - vchod do APB DC                                              = 191,04                                              =                                                  oprava automatických posuvných dverí - vchod do APB DC                                              =                                                                            =                                                                            = Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002047 30.01.2017 NADOSAH, spol. s r.o.                                              =                                                                            =          Weberova 6967/2, Prešov                                              =                                 45329753 Letenka: Bratislava-Londýn a späť                                              =                       938,00                                              =                                                                                                =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002049 31.01.2017 THS Kežmarok, s r.o.                                              =                                                                            =           Garbiarska 19, Kežmarok                                              =                                 17081815 Prietokový ohrievač vody                                              =                                119,80                                              =                                                                                                =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002050 31.01.2017 DICIT spol. s r. o.                                              =                                                                            =            Sekurisova 16, Bratislava                                              =                               43953794 Oprava detekcie zaplavenia na IT sále                                              =                   1765,44                                              =                                                 Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.09.2016                                              =                                                                            =                                                                            =                     Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002051 02.02.2017 EXE, a. s.                                              =                                                                            =                     Slávičie údolie 6, Bratislava 1                                              =                         17321450 Azure Subscription Services Opn ShrdSvr SubsVL OLP NL                                              =   90,00                                              =                                                                                                 =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002052 02.02.2017 PIRIFORM SOFTWARE LIMITED ONE EUSTON SQUARE                                              =                                                               40 MELTON STREET, LONDON, GB                                              =                                             Kúpa licencie pre software Recuva Professional                                              =          19,95                                              =                                                                                                 =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002053 02.02.2017 Caendra INC sede secondaria in Ital                                              =                                                                       Via Matterucci 36/38, Pisa, IT                                              =                                           Školenie MASPT                                              =                                          1438,80                                              =                                                                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002054 06.02.2017 Autoservis S&S spol. s r.o.,                                              =                                                                            =   Pankúchova 22, Bratislava                                              =                               35805382 Príprava, kontrola vozidla na TK a EK, vykonanie TK a EK                                             150,00                                              =                                                                                                =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002055 06.02.2017 Autoservis S&S spol. s r.o.,                                              =                                                                            =   Pankúchova 22, Bratislava                                              =                               35805382 oprava vozidla VW Passat, ev. č. BA 142 SR - porucha motora                                          204,00                                              =                                                                                                =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002056 08.02.2017 NADOSAH, spol. s r.o.                                              =                                                                            =          Weberova 6967/2, Prešov                                              =                                 45329753 Letenky                                              =                                                 1230,00                                              =                                                                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002057 10.02.2017 DICIT spol. s r. o.                                              =                                                                            =            Sekurisova 16, Bratislava                                              =                               43953794 Dobudovanie merania busbarových zberníc                                              =                 224294,40                                              =                                               Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.09.2016                                              =                                                                            =                                                                            =                     Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002059 10.02.2017 Webglobe - Yegon, s.r.o.                                              =                                                                            =       Stará Prievozská 2, Bratislava                                              =                          36306444 Prevádzka domén                                              =                                         23,88                                              =                                                                                                 =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002060 10.02.2017 SK-NIC, a.s.                                              =                                                                            =                   Borská 6, Bratislava                                              =                                    35698446 Prevádzka domén                                              =                                         24,00                                              =                                                   Zmluva DC/20/2003 zo dňa 06.06.2003Slúži pre interné účely                                              =                                                                            =                                                                         Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002061 13.02.2017 EXE, a. s.                                              =                                                                            =                     Slávičie údolie 6, Bratislava 1                                              =                         17321450 Upgrade Symantec Endpoint Protection                                              =                    2400,00                                              =                                                                                               =                                                                            =                                                                            =                                                        Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002063 02.02.2017 TECPROM-TRIFIT, spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Licencie a podpora pre firewally Fortigate 5460,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002065 17.02.2017 INsig2 Ltd. Buzinska cesta 58, Zagreb, HR   Obnova licencií EnCase na 3 roky 1620,17   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002066 17.02.2017 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 On line knižnica Verejné obstarávanie 780,61   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002067 17.02.2017 TECPROM-TRIFIT, spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 oprava a údržba notebooku HP Pavilion 288,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002068 27.02.2017 RYBA LUBOŠ - požiarny technik Budatínska 11, Bratislava 34887776 kontrola PHP, požiarnych hydrantov a hadíc v r. 2017 367,90   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002069 27.02.2017 Tempest, a. s., GBC IV Galvaniho 17/B, Bratislava 2 31326650 Podpora sieťovej infraštruktúry a Microsoft riešení - ARDAL 154726,42 Zmluva 1/2004/120 zo dňa 29.12.2003 a následných dodatkov Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002070 27.02.2017 Tempest, a. s., GBC IV Galvaniho 17/B, Bratislava 2 31326650 Podpora infraštruktúry pre potreby DataCentra 509776,52 Zmluva 1/2004/120 zo dňa 29.12.2003 a následných dodatkov Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002071 01.03.2017 UAB NRD CS Gyneju g. 16, Vilnius, LT   Obnova licencií FTK 2642,13   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002074 03.03.2017 SK-NIC, a.s. Borská 6, Bratislava 35698446 Prevádzka domén 72,00 Zmluva DC/20/2003 zo dňa 06.06.2003 Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002075 08.03.2017 Štefan Hlinka - Revenz Rybničná 61/A, Bratislava 11801727 revízia plynových a tlakových zariadení v APB DC 370,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002076 08.03.2017 Miroslav Krajčík Voltova spoločnosť Račianska 57, Bratislava 34464883 Odborná prehliadka a odorná skúška elektrickej inštalície v APB DC 6600,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002077 09.03.2017 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 Kancelárske potreby 1661,86   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002078 13.03.2017 Autoservis S&S spol. s r.o., Pankúchova 22, Bratislava 35805382 oprava VW Passat, ev. č. BA 107 LH 396,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002079 14.03.2017 DICIT spol. s r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 Výmena komponentov pre bezpečnostné systémy DataCentra 5388,76 Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.09.2016 Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002080 14.03.2017 DICIT spol. s r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 Vysokotlačové čerpadlo 2 ks 4880,40   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002081 14.03.2017 DICIT spol. s r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 Vyčistenie nádrže motorgenerátora TSS Martin 3024,00 Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.09.2016 Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002082 14.03.2017 DICIT spol. s r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 Izolácia potrubia klimatizačných jednotiek 4320,00 Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.09.2016 Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002084 17.03.2017 Vizitki.sk Zdenko Vaščák Švábska 52, Prešov 44008236 Vyhotovenie obojstranných vizitiek 47,00    
4200002086 20.03.2017 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 Kancelársky papier A4 711,00    
4200002087 21.03.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695 Stravné poukážky TICKET Restaurant 22455,36 Zmluva č. 1-600/94/96 v aktuálnom znení  
4200002088 21.03.2017 BATAX, spol. s r. o. , Rovinka 34 31450342 700 L motorová náfta + manipulačný poplatok 934,80 Kúpna zmluva č. DC/44/2016  
4200002089 08.03.2017 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 Mobil Sony Xperia XA/1 ks, LG K8 LTE indigo/1 ks 94,50 v zmysle "Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby"= č. 32/DC/2011 zo dňa 15.12.2011  
4200002090 27.03.2017 MESSER Tatragas spol. s r. o. Chalupkova 9, Bratislava 685852 Výmena 2 ks oceľových fliaš (kyslík, acetylén) 141,48 Zmluva o nájme č. DC/1/2017; ABO-164566/1/2017  
4200002091 27.03.2017 Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s. r. o. Robotnícka 5, Bratislava 35876654 právne poradenstvo 22230,00    
4200002092 27.03.2017 Ing. František Soviš, CSc. znalec, ev. č. 913190 Saratovská 17, Bratislava   znalecký posudok výpočtovej techniky (HW) 260,00    
4200002093 29.03.2017 LION CAR, spol. s r.o. nám. Ľ. Štúra 31, Banská Bystrica 36053961 servisná prehliadka NISSAN X-TRAIL, ev. č. BA 402 RL 703,45    
4200002094 31.03.2017 Enterprise Services Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 7, Bratislava 35785306 Podpora prevádzky SW produktov IS ŠP 659640,00 Zmluva o službách zákazníkovi č. HPS 638/2004 v znení aktuálnych dodatkov  
4200002095 03.04.2017 NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2, Prešov 45329753 Letenka Viedeň - Tallinn a späť 351,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002096 05.04.2017 NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava 35739487 10 ks CONCEPT VS-5023, stojanový ventilátor 5 ks TEFAL EXPRESS rýchlovarná kanvica 384,85   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002097 06.04.2017 ZONER , spol. s r.o. Jaskový rad 5, Bratislava 35770929 1 ks SSL certifikát s rozšíreným overením (Extended Validation) s platnosťo= u na 2 roky 647,40   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002099 11.04.2017 ŠTOR CAD-GRAITEC s. r. o. Mlynské Nivy 71, Bratislava 35805781 Softvérová podpora 220,80   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002100 18.04.2017 DERAT , s. r. o. Ivan Farkaš Pernek 315, Pernek 45459983 Jarná a jesennná deratizácia 2017 ŠKRS DataCentra v Tatranskej Lomnici 144,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002101 18.04.2017 Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba Lachova 9, Bratislava 41332318 Jarná a jesenná deratizácia 2017 APB DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratisl= ava 114,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002102 STORNO 18.04.2017 ELPO Poprad Slovakia, s. r. o. Partizánska 2900, Poprad 36846414 Kontrola PHP a hydrantov ŠKRS DataCentra "Vila Pionier" Tatranská Lomnic= a 28,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002103 18.04.2017 N e i t spoločnosť s r.o. Znievska 7, Bratislava 36783226 Farebná tlač brožúr 973,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002104 19.04.2017 HighClean s. r. o. Budatínska 49, Bratislava 46270060 Čistiace a upratovacie práce jar - jeseň 2017 ŠKRS DC "Vila Pionier" Tatranská Lomnica 2918,40 ; Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002105 19.04.2017 HighClean s. r. o. Budatínska 49, Bratislava 46270060 Umývanie okien a presklených plôch, čistenie okenných rámov APB DC 4590,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002106 19.04.2017 VALA CLEAN s.r.o. Rudohorská 33, Banská Bystrica 36782874 Čistenie, tepovanie kobercov, sedacích súprav, kresiel a stoličiek APB DC + DC_K 3492,60   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002107 19.04.2017 PosAm Bratislava, spol. s r. o. Bajkalská 28, Bratislava 3 31365078 Služby súvisiace s prevádzkou KTI a RIS 47163,46 Zmluva DC-6/2003 a dodatok 8 číslo 46/DC/2010 Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002108 19.04.2017 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava 42 17316260 Samolepiace etikety na prístupové karty 228,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002109 12.04.2017 Slovenská štatistická a demografick SŠDS Miletičova 3, Bratislava 178764 Školiaci seminár 1200,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002110 25.04.2017 NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2, Prešov 45329753 Letenka: Viedeň-Amsterdam a späť 173,50   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002111 05.04.2017 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 35697270 Mobil Huewei P9 - 2 ks 90,00 v zmysle "Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby"= č. 32/DC/2011 zo dňa 15.12.2011 Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002112 25.04.2017 ESCAL Institute of Advanced Technologies 8120 Woodmont Avenue, Suite 310, Bethesda, Maryland, MD 20814, US   Účastnícky poplatok na bezpečnostnom školení 13548,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002113 26.04.2017 NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2, Prešov 45329753 Letenka: Viedeň-Atény a späť 244,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002114 26.04.2017 Technická inšpekcia Trnavská cesta 56, Bratislava 2 36653004 Odborná príprava na obsluhu teplovodných plynových kotlov 48,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002115 26.04.2017 SK-NIC, a.s. Borská 6, Bratislava 35698446 Prevádzka domén 24,00 Zmluva DC/20/2003 zo dňa 06.06.2003 Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002116 26.04.2017 RNDr.Jaroslav Janáček, PhD.- IT-CON Homolova 2187/9, Bratislava 46092609 Odborné a konzultačné služby pre špecializovaný útvar CSIRT.SK 3300,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002117 24.04.2017 Jozef DOLINSKÝ Revúcka 5, Bratislava 2 32109423 výmena dverného spínača - výťah 5. p. 48,00 Zmluva o servisnej službe č. 35/2005 Ing.Patrik Kratochvíl,vecúci OEaVS
4200002118 18.04.2017 ELPO Poprad Slovakia, s. r. o. Partizánska 2900, Poprad 36846325 kontrola PHP a hydrantov ŠKRS Tatranská Lomnica 28,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vecúci OEaVS
4200002119 28.04.2017 NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2, Prešov 45329753 Letenka: Bratislava-Londýn a späť 267,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002120 28.04.2017 KANAL M.P.S., spol. s r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 odstránenie havarijného stavu výtlačného tlakového potrubia v prečerpávacej šachte, monitoring 2178,24   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002121 03.05.2017 Autoservis S&S spol. s r.o., Pankúchova 22, Bratislava 35805382 servisná prehliadka po 115 tis. km VW Passat BA 142 SR 420,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002122 02.05.2017 NADOSAH, spol. s r.o. Weberova 6967/2, Prešov 45329753 Letenka: Viedeň - Tallinn a späť 387,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002123 02.05.2017 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 On line kniha: Nový zákonník práce v praxi 162,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002124 04.05.2017 SIT CONSULTING, a. s. Einsteinova 9, Bratislava 44219342 Sieťové zariadenia pre vilu Pionier v Tatranskej Lomnici 642,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002125 05.05.2017 Martin Krug - Budúcnosť Marš. Malinovského 1961/7, Zvolen 41192877 Školenie MTCNA 861,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002126 11.05.2017 Kominárstvo, s.r.o. Pod násypom 12, Bratislava 44998074 kontrola a čistenie komínov 2017 - APB DC 50,00   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002127 11.05.2017 EL - INŠ, s. r. o. Priemyselná 2, Trnava 45882797 Unitester 07/10A/1ks, Čítačka čiarového kódu/1 ks 868,80   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002128 12.05.2017 SK-NIC, a.s. Borská 6, Bratislava 35698446 prevádzka domén datacentrum.sk, itms.sk, gmail.sk, treasury.sk. vucnet.sk 60,00 Registrátorská zmluva č. DC/20/2003 Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002129 12.05.2017 Webglobe - Yegon, s.r.o. Stará Prievozská 2, Bratislava 36306444 prevádzka domén spravaps.eu a pracovneskupiny.eu 31,97   Ing.Patrik Kratochvíl,vedúci OEaVS
4200002130 15.05.2017 Autoservis S&S spol. s r.o., Pankúchova 22, Bratislava 35805382 odstránenie závad po servisnej prehliadke VW Passat, ev. č. BA 142 SR 390,00   Ing.Patrik Kratochvíl, vedúci OEaVS
4200002131 15.05.2017 EL - INŠ, s. r. o. Priemyselná 2, Trnava 45882797 príslušenstvo k meraciemu prístroju PU194 Delta 10A 140,76   Ing.Patrik Kratochvíl, vedúci OEaVS
4200002133 17.05.2017 DICIT spol. s r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 Výmena náhradných dielov klimatizácií 11480,50 Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.09.2016 Ing.Patrik Kratochvíl, vedúci OEaVS
4200002134 17.05.2017 DICIT spol. s r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 Výmena náhradných dielov bezpečnostných systémov 5959,27 Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.09.2016 Ing.Patrik Kratochvíl, vedúci OEaVS
4200002135 17.05.2017 DICIT spol. s r. o. Sekurisova 16, Bratislava 43953794 Rekonfiguračné práce objektovej bezpečnosti (WIS) 14784,00 Zmluva DC/32/2016 zo dňa 16.09.2016 Ing.Patrik Kratochvíl, vedúci OEaVS
4200002136 17.05.2017 REFICIER JTL, spol. s r.o., Stachanovská 43, Bratislava 35751819 Servis tlačiarne Canon 2225i 781,92   Ing.Patrik Kratochvíl, vedúci OEaVS
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
<= /td>
------=_NextPart_01D2CFCD.2D9FAC10 Content-Location: file:///C:/0869C657/Objednavkytovarov,sluziebaprac2017.files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01D2CFCD.2D9FAC10--